První písemná zmínka o Chotýši.

  Původní zakládací listina kolegiátní kapituly při kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě z roku 1088 se nedochovala.
Existuje tzv. falzum této listiny, dříve však označované za zakládací listinu kapituly. Toto falzum pochází z 2. poloviny 12. století - přesněji někdy po roce 1178.
Zachovaly celkem čtyři (?) exempláře pozdějších středověkých verzí listiny. Jedna z listin uvádí počet dědiníků jako 8, ale jmenuje pouze 4 (Leb, Vacena, Iutros a Slugota) u ostatních vsí vždy jmenuje přesný počet), takže se písař asi upsal a Chotýš měl jen 4 usedlosti, a navíc jsou jména dědiníků asi nikoliv těch v roce 1088, ale těch v době vyhotovení listiny.

  Ve čtyřech exemplářích je listina (pergamen) součástí fondu Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské:


první | druhý | třetí | čtvrtý | text       Zpět
Hledejte větu začínající textem "V Hotisi". Dáte se podat?
Na listině lze vyčíst i jména dalších obcí. Syneč, Kouřim, Vrbčany...