Rozsvítit Translate pages English
www.chotys.cz internetové stránky obce Chotýš Významná data
 

  Zajímavosti v okolí Zajímavosti v okolí        Tvrz Tuchoraz

  Tato jedinečná architektonická a kulturní památka se nachází ve středočeském kraji mezi Kostelcem nad Černými lesy, Českým Brodem a Kouřimí. Do dnešních dnů se zachovala pouze impozantní věžovitá brána a pár drobných pozůstatků středověkého opevnění. Věž se majestátně vypíná nad údolím potoka Šembery. První zmínky o Tuchorazi pocházejí z písemných pramenů z r. 1295.

  Opevněné sídlo v Tuchorazi začal prokazatelně budovat za vlády Václava IV. Petr z Klučova. Vybral si k tomu vyvýšené místo na skalním ostrohu nad potokem Šemberou. Poté se na Tuchorazi vystřídalo více majitelů. Po smrti Daniela Žitavského získává tvrz Mikuláš Dačický z Landštejna. Tomu dispozice malé venkovské tvrze přestává stačit, a tak se pouští do rozsáhlé stavební činnosti. Vystavěl honosný palác s mohutnou vstupní věží. Na ní umístil pamětní desku, která přestavbu tvrze poměrně přesně datuje. "Léta Božieho MCCCCLXXVII tato věža dělána jest skrze náklad urozeného pána, pana Mikuláše z Landštejna, nejvyššieho písaře desk královstvie českého a dělal jest mistr Květoň. Amen". Až téměř do poloviny 16.století zůstává Tuchoraz v držení rodu Landštejnů.

  Dalším zajímavým majitelem Tuchorazi je Bořivoj z Donína, který se r.1547 zúčastnil stavovského povstání, za což byl odsouzen k domácímu vězení, které si částečně odpykával i na Tuchorazi. Jeho dcery zdejší panství v r.1571 zdědily a r.1579 prodaly s celým zbožím Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic k černokosteleckému panství. Od této doby ztrácí Tuchoraz rezidenční funkci a je využívána jako sídlo vrchnostenských úředníků.

  V r. 1639 tvrz oblehlo švédské vojsko. Po neúspěšném obléhání vypálilo přilehlou ves a odtáhlo. Objekt tvrze rychle chátral. Z nařízení správy černokosteleckého panství byla tvrz postupně demontována a kámen byl použit na zpevnění okolních jezů a hrází. Ušetřena zůstala pouze mohutná vstupní věž.

  Před návštěvou kontaktujte majitele tvrze - není běžně přístupná. Prohlídka je možná pro skupiny po předchozí domluvě. Veřejnosti je zpřístupněná také v době konání akcí.

Převzato z InfoCesko.cz.

 
nahoru Chotýš.cz - zastávka ve světové pavučině © J. Vedral   2002