Zhasnout Translate pages English
www.chotys.cz internetové stránky obce Chotýš Významná data
 

  Dobré dopoledne,
    vítejte na stránkách středočeské obce Chotýš.
ÚvodSvátky

Masopustní úterý

Masopustní úterý
    Vyvrcholením masopustu bylo ale úterý. Nejtypičtější součástí závěru masopustu byly obřadní obchůzky a rej maškar. Původně se jich směla zúčastňovat jen svobodná mužská mládež a mladí ženatí muži. Postupem času se do masopustního veselí zapojil každý, kdo měl zájem. Co maškary vykoledovaly, obvykle nakonec zpeněžily a utratily u taneční zábavy. K obchůzce a zastávkám u jednotlivých usedlostí patřil i tanec, který byl vnímán jako jakási obřadní povinnost, jíž se hospodyně, a často ani hospodář, v žádném případě nemohli vyhnout.

    Uvádí se, že některé z masopustních masek mají prastarý původ dokonce až v době pohanské, jiné jsou novodobými výtvory, některé bývají připraveny s neobyčejnou nápadem a fantazií. V masopustních průvodech se objevovaly také některé tradiční masky, které se vyskytovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Masce medvěda se přisuzovaly magické vlastnosti plodnosti, které mohly být přeneseny na ženy i celé hospodářství. Při každé zastávce si s ním tedy hospodyně a děvčata musely zatancovat, odepřít mu tanec bylo nemyslitelné. Medvěd při tanci poskakoval kolem hospodyně, strkal do ní, dával ji hubičky a tropil nejrůznější rozvernosti. Pokud byl medvěd oděn do slámy či hrachoviny, snažily se jí ženy kousek odtrhnout a tu pak vkládaly drůbeži do hnízda, aby se „húsata dobře válaly“. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (tj. šiml, kobyla, koníček), ve které se skrývaly často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.

    K nejstarším maskám patří i převleky mužů za ženy, hlavně za nevěsty. Častým námětem masek bývaly běžné profese a povolání z bezprostředního okolí. V průvodu bychom tak mohli potkat řezníky, holiče, lékaře, dráteníky ale i hasiče či vojáky všech možných podob. Masopustní maska byla často prostředkem výsměchu a kritiky některých lidských vlastností a neřestí – počínaje hamižností , přes tloušťku až po přehnanou výřečnost. Novějšího původu jsou zvířecí masky, mezi nimiž nechyběl ani velbloud, slon či opice. V průvodu masek bylo možné spatřit i démonické postavy smrtky, čerta, někdy i hastrmana.


Čerpáno z www.klub.slovniky.cz
Úvodní stránka   Obsah stránek   Svátky   Aktuality

 
nahoru Chotýš.cz - zastávka ve světové pavučině © J. Vedral   2002