Zhasnout Translate pages English
www.chotys.cz internetové stránky obce Chotýš Významná data
 

  Dobré odpoledne,
    vítejte na stránkách středočeské obce Chotýš.
ÚvodSvátky

Advent - adventní věnec

Bílá sobota
    Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec, bez kterého si řada z nás předvánoční čas nedokáže představit, je symbolem očekávání příchodu Ježíše Krista.Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let. Za zakladatele tohoto dnes již téměř zevšednělého zvyku je považován německý učitel a teolog Johann Hinrich Wichern, který tehdy pracoval v Záchranném ústavu pro opuštěné děti v Hamburku. První prosincový den roku 1839 pověsil pod strop dřevěný kruh se svícemi. Tehdy jich ještě bylo 23 – čtyři velké, bílé a 19 malých – červených, na každý den do Štědrého dne. Během krátké pobožnosti byla každý den zapálena jedna svíce. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku jedlovými větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle. První adventní věnec v kostele se objevil v katedrále v Cáchách, ovšem už jen se čtyřmi svícemi. Později se adventní věnec objevil v protestantském prostředí na severu země, potom v sousedních zemích. Prostřednictvím emigrantů se dostal adventní věnec až do Severní a Jižní Ameriky.

    Kruhová podoba věnce symbolizuje nekonečnou cestu slunce a zároveň i věčnost. Krátké dny v prosinci jsou nejtmavějšími v roce. Je to čas bludiček, skřítků a bílých paní, jejichž návštěva, jak se věřilo, zaručila velkou úrodu pro příští rok. Věnce, které se pokládaly na parapety oken, měly těmto bytostem ukazovat cestu. Adventní věnec je pozůstatkem tohoto starého zimního zvyku – reflektuje kouzlo kruhu a je symbolem přírodní síly. Vonící větve jedlí sloužily přátelským lesním duchům jako útočiště, věnce ze slámy měly přinášet požehnání a odrážet zlé duchy. Proto se také obvazovaly zlatými stuhami, znamením Slunce.

    Tradiční barva adventního věnce je však červená a zelená. Červená upomíná na krev Kristovu prolitou za spásu světa, obě barvy pak symbolizují život. Jako ozdoba se používala především jablíčka, od času ráje symboly života – kulaté jako věnec sám a dobré jako Boží přízeň.

    Současná floristika se od tradičních symbolů více či méně odchyluje. Používají se jiné přízdoby, jiné barvy, podstata však zůstává – čtyři svíčky na věnci jsou symbolem čtyř týdnů, které do nejkrásnějších svátků v roce ještě zbývají.


Čerpáno z www.garten.cz
Úvodní stránka   Obsah stránek   Svátky   Aktuality

 
nahoru Chotýš.cz - zastávka ve světové pavučině © J. Vedral   2002