Zhasnout Translate pages English
www.chotys.cz internetové stránky obce Chotýš Významná data
 

  Sbor dobrovolných hasičů Chotýš Sbor dobrovolných hasicu Chotýš  V Chotýši máme Sbor dobrovolných hasičů, jehož historie sahá do roku 1900, kdy byl v naší obci ustaven první, tehdy zvaný "Obecní hasičský sbor".
  V té době byla také postavena hasičská zbrojnice (tato dnes již nestojí) a za přispění obce a občanů zakoupena ruční stříkačka, hadice, výstroj a výzbroj.
Současnost.

  V současné době (2023) má 25 aktivních členů, kteří se starají o provoz sboru, požární techniku a další činnost vyplívající ze vztahu k obci.
  Na životě ve vsi se podílí pořádáním a účastí na pravidelných soutěžích SDH, pomocí při pořádání akcí pro děti, či pořádáním tanečních zábav.
Historie SDH Chotýš   K vybavení sboru patří požární čerpadlo PPS-8, a PS-12 zakoupená v roce 1990 od zemědělského závodu "Podlipan".
  V roce 2006 obdržel sbor od Obecního úřadu ve Viticích nové uniformy užívané hlavně při účasti v soutěžích družstev SDH.

  Dlouholetou tradicí je pro náš sbor pořádání a účast na soutěžích SDH. Byť se v posledních letech jedná o symbolickou záležitost konanou jednou do roka, jde vždy o příjemné setkání týmů Dobrého Pole, Chotýše, Vitic a nově i Kšel.
  Hlavní disciplínou soutěže je požární útok.

Historie SDH Chotýš
Historie SDH Chotýš   Sbor nevede vlastní kroniku, ale jeho historie je poměrně obsáhle zanesena v dochovaných pokladních denících od roku 1922 do současnosti a zápisech o schůzích z let 1925-1963. Podstatné události jsou zaznamenané v internetové kronice.
Dokumenty z archivu SHD Chotýš:   Zápisník o schůzích (1925-1935)
  Zápisník o schůzích (1935-1963)
  Pokladní deník (1922-1941)
  Pokladní deník (1941-1983)

Historie SDH Chotýš

  Na nejstarších dochovaných fotografiích můžete vidět naše předchůdce v době první republiky.

Highslide JS
Slavnost hasičů
Z dopisu psaným p. Kuklou
v roce 1946 jako poděkování bývalému členu sboru za poskytnutý dar do 1. hasičského plesu můžete vyčíst jak pevné pouto vzniká mezi lidmi při pospolném životě v obci.
Highslide JS
Hasičský sbor v roce 1932


Relevantní odkazy:

- Podlipanská liga - soutěž SDH
- Okresní sdružení hasičů Kolín
- Dobrovolní hasiči - oficiální informační server Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
- Hasičský záchranný sbor ČR - generální ředitelství HZS ČR

Sbor dobrovolných hasičů   Požární útok   Kronika SDH   Fotoalbum

 
nahoru Chotýš.cz - zastávka ve světové pavučině © J. Vedral   2002