Zhasnout Translate pages English
www.chotys.cz internetové stránky obce Chotýš Významná data
 

  Sbor dobrovolných hasičů Chotýš Sbor dobrovolných hasicu Chotýš



Pravidla pro disciplínu "Požární útok"

  Výňatek ze Souboru předpisů SH ČMS - 1/17 – 2007 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (www.dh.cz).

Popis nářadí

 • 1) Plošina pro přenosnou motorovou stříkačku a nářadí: rozměr 2 x 2 m, výška 0,1 m, veškeré nářadí kromě savic nesmí přesahovat přes její okraje.
 • 2) Nádrž na vodu: má stěny vysoké 0,8 m a nejmenší obsah 1000 l. Nádrž může být z jakéhokoliv materiálu bez ostrých hran. Vnitřek nádrže musí být bez překážek, o které by se mohlo zachytit použité nářadí.
 • 3) Nářadí pro požární útok:
  - 1 ks přenosná motorová stříkačka
  - 2 ks savic 2,5 ± 0,05 m dlouhé, průměru 110 mm se šroubením, přičemž případné použití těsnících „O“ kroužků nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou stříkačku šroubováním
  - 1 ks sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem
  - 3 ks tlakových požárních hadic (dále jen „hadice”) B, průměru 75 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, šířka ploché hadice B min. 113 mm. Ženy a dorostenky použijí 2 ks výše uvedených hadic B
  - 1 ks třícestný rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem
  - 4 ks hadic C, průměru 52 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, šířka ploché hadice C min. 79 mm
  - 2 ks proudnic C, průměr výstřikové hubice 12,5 mm ± 0,1mm, maximální délky (včetně půlspojky) 450 mm
  - 2 ks klíče na spojky (nejsou nutnou součástí)
 • 4) Terče pro požární útok: dvě PET lahve umístěné ve výši 1,60 m nad zemí (místní úprava).

Grafické schema útoku

  Jelikož není nad obrazovou dokumentaci, je zde k dispozici nákres požárního útoku.

Doba na přípravu a provedení pokusu

 • příprava motorové stříkačky a nářadí na základnu do 5 minut
 • provedení do 2 minut

Provedení disciplíny

  Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo při-praví k základně. Od povelu rozhodčího „Na základnu!” se měří doba stanovená na přípravu pokusu. V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku.
  K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. Půlspojky se nesmí dotýkat a ozuby nesmí být zasunuty v tělese půlspojky. Žádné nářadí s výjimkou savic a příslušenství přetlakového ventilu nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí s výjimkou odváděcí hadice přetlakového ventilu se nesmí dotýkat země.
  Motorová stříkačka se nesmí v době přípravy startovat na základně. V okamžiku startu musí být v klidu. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), nastartuje motorovou stříkačku, provede sešroubování přívodního vedení (sací koš našroubuje před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a nastříká oba terče. Voda v nádrži je v té době pořadatelem průběžně doplňována.
  Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat, a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o druhého člena družstva.
  Požární útok se považuje za skončený shozením obou terčů. Musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu. Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího.
  Pro soutěže I. kola se připouští použití 4 ks savic 1,6 m dlouhých, průměr 110 mm se šroubením, spojených do dvou dílů. V tom případě oba konce savic mohou přesahovat základnu a dotýkat se země.
  Start pokusu s motorovou stříkačkou v chodu se připouští až do II. kola soutěží, pokud to pořadatel uvede v propozicích soutěže. V tom případě nelze uznat národní rekord.

Neplatnost pokusu

  Není-li požární útok ukončen do 2 minut po startu pokusu.

Hodnocení výkonů

  V disciplíně požární útok se hodnotí umístění podle dosažených časů. Pokud se dle propozic provádí v požárním útoku dva pokusy, pak o pořadí rozhoduje při stejném čase v lepších pokusech součet obou pokusů.





Sbor dobrovolných hasičů   Požární útok   Kronika SDH   Fotoalbum

 
nahoru Chotýš.cz - zastávka ve světové pavučině © J. Vedral   2002