Rozsvítit Translate pages English
www.chotys.cz internetové stránky obce Chotýš Významná data
 

  Zajímavosti v okolí Zajímavosti v okolí  V okolí Chotýše se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

Klečky   Spor mezi knížetem Václavem a kouřimským velmožem Radslavem. Ten se nakonec dobrovolně podrobil Václavovi a uznal jeho svrchovanost. Stalo se kolem roku 926 v místě zvaném Klečky.  Severovýchodnímu horizontu dominuje Lipská hora
s lipanskou mohylou, památníkem z roku 1881, který připomíná "slavnou" bitvu u Lipan, z 30.května 1434.
  Bitva byla tragickým koncem husitských polních vojsk. Mj. zde padl kněz a vůdce Prokop Holý.
Lipanská mohylaMěsto Kouřim   Východním směrem od nás leží kdysi jedno z nejvý-
znamnějších královských měst v Čechách, Kouřim.
  Byla založena kolem roku 1260 patrně králem Václavem I. Dnešní město s množstvím památek je častým cílem milovníků historie.  V roce 1357 zde byl 6 km východně v dnešní Klášterní Skalici založen klášter Milostné Panny Marie. Nejvýznačnější stavbou klášterního areálu byla gotická katedrála. Poslední pozůstatek po katedrále je zbytek gotického pilíře, který stojí severně od nynějšího zámku.
  Za husitského povstání byl v roce 1421 celý areál vypálen a pobořen.
Klášterní SklaliceTuchorazská tvrz   Západně od Chotýše leží obec Tuchoraz, a v ní zachovalá hranolová věž a části obvodového zdiva původní tvrze uváděné v písemných pramenech od r. 1295 ve spojení se jménem Lutoš z Tuchoraze  Výše zmíněná Lipská hora je součástí výrazného geologického útvaru zvaného podle legendy o svatém Prokopu Čertova brázda. Rozléhá se v severojižním směru od města Sázava až do Chotouně. Čertova brázdaRaně středověký (?) liniový útvar v trase „Čertovy brázdy“   Vědci našli pozůstatky mohutného liniového valu na trase legendární Čertovy brázdy mezi Lipany a Chotouní na Kolínsku.
  Za objevem stojí Čestmír Štuka z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a archeolog Středočeského muzea v Roztokách Petr Nový. Zprávu přinesl 30. srpna 2021 mj. F. Šára na portálu Novinky.cz  Jen 2500 m západně se do roku 1992 nacházela vojenská základna 6. protiletadlového raketového oddílu Přehvozdí (VÚ 5995).
  Byla založena roku 1961 jako součást tehdejší 71.plrb, jejíž hlavním posláním byla vzdušná obrana Prahy.
6. protiletadlový raketový oddíl PřehvozdíLiblické vysílačky   Technickou zajímavostí jsou dva stožáry liblických vysílaček, tyčících se pět kilometrů severně od Chotýše.
  Jedná se o bývalý středovlný vysílač (na frekvenci 639 kHz šířil Český rozhlas Dvojku).
  Se svými 355 metry výšky je nejvyšší stavbou
v České republice.Na další zajímavá místa našeho kraje se podívejte na stránkách
CestyApamatky.cz , Podlipansko.cz nebo Hrady.cz.

 
nahoru Chotýš.cz - zastávka ve světové pavučině © J. Vedral   2002