Zhasnout Translate pages English
www.chotys.cz internetové stránky obce Chotýš Významná data
 

  Rybářský spolek Stránky rybářského spolku v Chotýši        Stručná historie chotýšského rybníka.

  V roce 1961 bylo vybudováno koupaliště za obcí ve směru na Sedliště. Před tím bylo na místě pole. Přítok do něho je napájen z Chotýšského potoka, který koupaliště lemuje po levém břehu .

  V letech 1977-78 proběhlo vyčištění a zvelebení koupaliště. Rybník byl vybagrován, hráz
a pravý břeh byly zpevněny panely, postaveno nové stavidlo a odtok. U přítoku bylo zřízeno brouzdaliště, které od zbylých tří čtvrtin rybníka dělí zábradlí. Dodnes zůstala i konstrukce pro skluzavku. Břehy byly částečně vysypány pískem a uzpůsobeny jako pláž.

  Historie hojně navštěvovaného koupaliště však byla poměrně krátká. V následujících letech se vlivem naplavenin z polí začalo opět stále více podobat rybníku, a koupání zde holdovala jen omladina.
  Vše skončilo vybudováním nového koupaliště v Krupé.

  V roce 1982 byl založen rybářský spolek. Aktivní rybolov zde kulminoval na konci 80-tých let.
  V další době došlo k zanesení stavidla a k narušení hráze přetékající vodou. Za čas byl rybník prázdný, zarostlý vegetací a bez valného přítoku.

V letech 1998-99 byla provedena kompletní rekonstrukci hráze a stavidla.
  V té době byli pokusně vysazení pstruzi do Chotýšského potoka (Bylanky). Ti byli zakoupeni
z peněz dobrovolných přispěvovatelů a vlastně se jednalo o první počinek rodícího se rybářského spolku.

  V roce 2000 se pracovalo na vybudování nového přítoku do rybníka (hlavní stavba proběhla
v sobotu 15.května t.r.) a také se zvýšil levý břeh navážkou - vše již převážně členy spolku.
Byla nakoupena další várka pstruhů a spolu s několika kapry byly vypuštěni do již plného rybníka.
  V létě se zde konala soutěž družstev dobrovolných hasičů, která byla i oslavou 100 let chotýšského sboru.

  20.srpna 2000 se nad krajem přehnala bouře s krupobitím. Způsobila mnoho škod, zejména zemědělcům. Při odstraňování polomů způsobených touto bouří došlo také k prořezání stromů okolo rybníka.

  V říjnu 2001 byl proveden výlov, který byl nad očekávání neúspěšný:
    Pstruzi: 0
    Kapři:    9

  Tento výsledek nás neodradil, jen rozhodl o upuštění od pstruhů v rybníce a pokračování nasazením hlavně rybničních ryb. Do rybníka jsou nasazovány ryby nakoupené po okolí. Ještě téhož roku bylo to bylo přes 100 ks kaprů, 15 ks Amurů, 10 kg línů.

  Na jaře 2002 přibyla další padesátka kaprů a 8 ks tolstolobiků.
A od této doby se již píše historie nového rybářského spolku v Chotýši.

Rybářský spolek   Rybářský řád   Kronika   Fotoalbum   Rybník

 
nahoru Chotýš.cz - zastávka ve světové pavučině © J. Vedral   2002